***  اهدا عضو اهدا زندگی- بیاییم زندگی را به دیگران هم ، هدیه دهیم  ***     

فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد
  اهداي عضو زن بابلي جان 4 بيما ررا نجات داد
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي بابل، اهداي عضو زن 52 ساله بابلي جان چهار بيمار را نجات داد
چهار شنبه 13 مهر 1390 ساعت 9:48
صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد