***  اهدا عضو اهدا زندگی- بیاییم زندگی را به دیگران هم ، هدیه دهیم  ***     

فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
  فاطمه زهرا کوچکمان به خدا پیوست تا بال پرواز زندگی دیگر فرشتگان بیمار شود
خانواده محترم فرشته کوچک، فاطمه زهرا عظیمی، خداگونه مهر ورزیدند و با اهداء اعضای کودکشان، عمری دوباره به کودکان دردمند و بیمار این دیار بخشیدند....    بيشتر »
شنبه 15 اسفند 1394 ساعت 8:28
  بلندترين آواي عشق و نوعدوستي را یاسین 10 ساله سرداد
اهداي عضو فرشته ای کوچک که دچار مرگ مغزي شده بود موجب نجات و ادامه زندگي 5 بيمار نيازمند به عضو شد........    بيشتر »
يك شنبه 22 آذر 1394 ساعت 8:28
  اهداي اعضا مادری مهربان که دچار مرگ مغزي شده بود موجب نجات و ادامه زندگي سه بیمار نيازمند به عضو شد
به گزارش مسئول واحد فراهم آوري اعضا پيوندي و واحد روابط عمومی بیمارستان شهید دکتر بهشتی، خانم سکینه حسینی صفت، كه از بیمارستان بابل کلنیک ......    بيشتر »
يك شنبه 8 آذر 1394 ساعت 12:34
  دیدار با خانواده های امیر صباغیان ،یوسف تبار ،تقی تبار اهدا کنندگان عضو در شهرستان بابل
در این دیدار دکتر سید عارف هاشمی رییس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه ،سرکار خانم مهدی نژادمسئول واحد فراهم آوری اعضاء در دانشگاه حضور داشتند ......    بيشتر »
يك شنبه 1 آذر 1394 ساعت 11:9
  سی هشتمین اهداء عضو خانم 54 ساله
بااهداءعضوخانم54ساله4بیمارمنتظر به زندگی لبخند دباره زدند...    بيشتر »
دو شنبه 30 شهريور 1394 ساعت 9:20